ספר שיר תמונה

ספר שיר תמונה
הבחירה של הילד לפני השינה, גם שיר וגם תמונה שלו לצידו